FANDOM


RESUM GUIA D'ESTUDI MOSSOS D'ESQUADRA: Edit

BLOC A: Edit

Àmbit de coneixements de l’entorn Edit

1. Història de Catalunya (part I) Edit

2. Història de Catalunya (part II) Edit

3. Història de la policia a Catalunya Edit

4. Àmbit sociolingüístic Edit

5. Marc geogràfic de Catalunya Edit

6. Entorn social a Catalunya Edit

7. Les tecnologies de la informació en el segle xxi Edit

BLOC B: Edit

Àmbit institucional Edit

1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) Edit

2. Les institucions polítiques de Catalunya Edit

3. L'ordenament jurídic de l'Estat Edit

4. Els drets humans i els drets constitucionals Edit

5. Les institucions polítiques de l'Estat Edit

6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional Edit

7. L'organització territorial de l'Estat Edit

8. La Unió Europea Edit

BLOC C: Edit

Àmbit de seguretat i policia Edit

1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat Edit

2. El Departament d'Interior Edit

3. La coordinació policial Edit

4. El marc legal de la seguretat Edit

5. El Codi deontològic policial Edit

BLOC D: Edit

Actualitat Edit

1. Personatges Edit

2. Efemèrides Edit

3. Altres Edit

4. Anys internacionals de... Edit

5. Goya / Oscars / Grammy 2019 Edit

PSICOTÈCNICS Edit

1. Raonament numèric: agilitat numèrica, càlcul... Edit

2. Raonament abstracte: matrius de símbols, puzzles... Edit

1. Raonament espacial: visualització espacial, rotació espacial, perspectiva... Edit

1. Figures: series de figures, rotació de figures... Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.